83. седница Владе Републике Србије, 5. октобар 2023. године