Инфраструктура

Посао за будућност

У модерно доба и посао се модернизује. Људи који су спремни да гледају напред и мењају се у складу с временом имају највише могућности за успех. У савременом друштву, успевају људи с визијом. Ми имамо визију Србије као земље најбољих прилика за све њене грађане. Заједно радимо на томе да прилике не само створимо, већ и да знамо како да их у пуној мери искористимо.

Преко мреже водних, друмских и железничких путева у Србији, обезбеђен је директан приступ главним лукама у Јадранском, Средоземном, Црном, па чак и Северном мору. Захваљујући том специфичном географском положају, да се налази на размеђи Истока и Запада, Србија представља идеалну тачку за трговину.

 

Србија се налази на раскрсници два велика европска коридора у Југоисточној Европи (друмско–железничког Коридора X и речног Коридорa Рајна-Дунав”). Србија је транзитна земља на путу транспорта роба и путника из Азије ка Централној Европи.

 

Укратко о нашем саобраћају:

 

  • Путна мрежа Републике Србије простире се на 46.220 км.
  • Друмским саобраћајем се годишње превезе око 53 милиона путника и око 10 милиона тона терета.
  • Железнички саобраћај у Републици Србији одвија се на 3.809 км пруга, од којих је 1.196 км електрифицирано. Железницом се годишње превезе 7 милиона путника и 11 милиона тонa робе.
  • Железнички саобраћај у Републици Србији одвија се на 3.735,8 km пруга, од којих је 1.546 km електрифицирано. Железницом се годишње превезе 5,6 милиона путника и 12,323 милиона тонa робе.       
  • Инфраструктура ваздушног саобраћаја укључује два међународна аеродрома, Аеродром  А.Д. „Никола Тесла” Београд и ЈП „Аеродром Ниш” које је у 2017. години користило укупно више од 5,67 милиона путника, што представља раст од 9% у односу на 2016. годину, и Контролу летења Србије и Црне Горе (SMATSA), која је током протекле 2017. године безбедно сервисирала 643.380 прелета преко наше територије што представља увећање од 5,3% у односу на 2016. годину.
  • Транспорт на унутрашњим водним путевима одвија се на две међународне и једној међудржавној реци, као и на систему канала, укупне дужине око 1.600 км. Годишње се водним путевима кроз Србију превезе више од 10 милиона тона робе.

 

Опширније