Инфраструктура

Посао за будућност

У модерно доба и посао се модернизује. Људи који су спремни да гледају напред и мењају се у складу с временом имају највише могућности за успех. У савременом друштву, успевају људи с визијом. Ми имамо визију Србије као земље најбољих прилика за све њене грађане. Заједно радимо на томе да прилике не само створимо, већ и да знамо како да их у пуној мери искористимо.

Преко мреже водних, друмских и железничких путева у Србији, обезбеђен је директан приступ главним лукама у Јадранском, Средоземном, Црном, па чак и Северном мору. Захваљујући том специфичном географском положају, да се налази на размеђи Истока и Запада, Србија представља идеалну тачку за трговину.

Србија се налази на раскрсници два велика европска коридора у Југоисточној Европи (друмско–железничког Коридора X и речног Коридорa „Рајна-Дунав”). Србија је доминантна транзитна земља на путу транспорта роба и путника из Азије ка Централној Европи, сa визијом да развојем интермодалног транспорта постане логистички центар Западног Балкана.

Укратко о нашем саобраћају:


• Путна мрежа Републике Србије (државних и локалних путева) простире се на око 40.000 km.
• Друмским саобраћајем се годишње превезе око 55,8 милиона путника и око 13 милиона тона терета.
• Железнички саобраћај у Републици Србији одвија се на 3.735,8 km пруга, од којих је 1.546 km електрифицирано. Железницом се годишње превезе 5,1 милиона путника и 12,323 милиона тонa робе.
• Инфраструктура ваздушног саобраћаја укључује три међународна аеродрома: Аеродром А.Д. „Никола Тесла” Београд, ЈП „Аеродром Константин Велики” Ниш и Аеродром „Морава“ Краљево. Укупан број путника који је у 2022. години користио услуге Аеродрома „Никола Тесла” износи 5.610.000, što je 71 одсто више него у 2021. години. Аеродром „Константин Велики“ у 2022. години користило је 389.022 путника, а услуге Аеродрома „Морава“ 13.683 путника.
• Транспорт на унутрашњим водним путевима одвија се на две међународне реке (Дунав и Сава) и једној међудржавној (Тиса, која је отворена за пловидбу свих бродова), као и на систему канала, укупне дужине око 1.600 км. Годишње се водним путевима кроз Србију превезе више од 12 милиона тона робе.