Инфраструктура

Посао за будућност

У модерно доба и посао се модернизује. Људи који су спремни да гледају напред и мењају се у складу с временом имају највише могућности за успех. У савременом друштву, успевају људи с визијом. Ми имамо визију Србије као земље најбољих прилика за све њене грађане. Заједно радимо на томе да прилике не само створимо, већ и да знамо како да их у пуној мери искористимо.

Преко мреже водних, друмских и железничких путева у Србији, обезбеђен је директан приступ главним лукама у Јадранском, Средоземном, Црном, па чак и Северном мору. Захваљујући том специфичном географском положају, да се налази на размеђи Истока и Запада, Србија представља идеалну тачку за трговину.

Србија се налази на раскрсници два велика европска коридора у Југоисточној Европи (друмско–железничког Коридора X и речног Коридорa „Рајна-Дунав”). Србија је доминантна транзитна земља на путу транспорта роба и путника из Азије ка Централној Европи, сa визијом да развојем интермодалног транспорта постане логистички центар Западног Балкана.

Укратко о саобраћају:


• Путна мрежа Републике Србије (државних и локалних путева) простире се на 45.722 km.
• Друмским саобраћајем се годишње превезе око 55,8 милиона путника и око 13 милиона тона терета.
• Железнички саобраћај у Републици Србији одвија се на 3.735,8 km пруга, од којих је 1.546 km електрифицирано. Железницом се годишње превезе 5,1 милиона путника и 12,323 милиона тонa робе.
• Инфраструктура ваздушног саобраћаја укључује три међународна аеродрома: Аеродром „Никола Тесла” Београд, ЈП „Аеродром Константин Велики” Ниш и Аеродром „Морава“ Краљево. Укупан број путника који је у 2023. години користио услуге Аеродрома „Никола Тесла” износи 7,95 милиона, што je 42 одсто више него у 2022. години. Аеродром „Константин Велики“ у 2023. години користило је 448.312 путника, а услуге Аеродрома „Морава“ 13.862 путника.
• Транспорт на унутрашњим водним путевима одвија се на две међународне реке (Дунав и Сава) и једној међудржавној (Тиса, која је отворена за пловидбу свих бродова), као и на систему канала чија је  дужина 960 км, од чега је 600,6 км пловно. Годишње се водним путевима кроз Србију, који су дуги укупно 1.677 км, превезе више од 12 милиона тона робе.