Научна истраживања

Идеје нас воде напред

Србија гради економију засновану на науци и иновацијама и већим инвестицијама у научна истраживања и развој. Интензивнијим повезивањем науке и привреде младим научницима се омогућава да остану у земљи, а држави одржив и динамичан раст.

 

Које су области научних истраживања?

 

Основне области научних истраживања су:

 

 • физика,
 • хемија,
 • биологија,
 • математика и механика,
 • медицина,
 • геонаука и астрономија,
 • историја, археологија и етнологија,
 • друштвене науке,
 • језик и књижевност.

 

У оквиру сваке области одређене су конкретне теме и аналитичар који је за ту област задужен. 

 

У оквиру технолошког развоја области истраживања су:

 

 • биотехнологија и пољопривреда,
 • електроника, телекомуникације и информационе технологије,
 • енергетика, рударство и енергетска ефикасност,
 • материјали и хемијске технологије,
 • машинство и индустријски софтвер,
 • саобраћај, урбанизам и грађевинарство,
 • уређење, заштита и коришћење вода, земљишта и ваздуха.

 

У оквиру сваке области одређене су конкретне теме и аналитичар који је за ту област задужен.

 

Како се реализују међународни научнотехнолошки пројекти са учешћем научника из Србије?

 

Научноистраживачки пројекти у оквиру међународне сарадње реализују се кроз учешће истраживачких група и научноистраживачких организација у бројним програмима билатералне и мултилатералне сарадње.

 

У оквиру сваког програма одређене су конкретне теме и аналитичари који прате спровођење истих.

 

Како се развијају научноистраживачки кадрови?

 

Научноистраживачки кадар се негује и развија кроз:

 

 • стипендирање младих и надарених, уз финансијску подршку низа активности везаних за њихово студирање и усавршавање,
 • одлазак истраживача на научне скупове у иностранство,
 • постдокторско усавршавање истраживача доктора наука у иностранству,
 • боравак страних истраживача у Републици Србији.

 

Поред тога, резултате видимо тако што се:

 

 • суфинансира објављивање резултата радова у монографијама и часописима,
 • одржавају скупови у земљи,
 • обезбеђују набавке стручне литературе из иностранства.

 

Детаљније о подршци развоју научно-истраживачких кадрова и о јавним позивима погледајте овде