Ажурирање адресног регистра

Са четвртом индустријском, односно дигиталном револуцијом, имамо шансу да надокнадимо заостајање и ухватимо прикључак са развијеним земљама. Ова технолошка револуција фундаментално ће променити наше животе, она је неминовна и незаустављива. Само победничка друштва иду у сусрет променама, не зазиру од њих. Влада Србије верује да је Србија спремна да предводи цео регион у променама које следе и стварању нових могућности за све. Процес дигитализације побољшаће стандард и квалитет живота стотина хиљада становника Србије. Повећаће се ефикасност, смањити трошкови и креирати нова вредност у скоро свим областима живота и рада. Процес дигитализације је најважнији катализатор иновација, конкурентности и раста.

Према подацима Министарства унутрашњих послова 3.028.020 грађана има пријављено пребивалиште у улицама без одређеног кућног броја, од чега је 2.676.898 грађана пријављено на адресама за које није одређен ни назив улице (познато као „нема улице бб“).

Адресни регистар садржи податке о називима улица и кућним бројевима и један је од кључних државних регистара поред Централног регистра становништва, Регистра привредних друштава и регистра непокретности. Број улица у бази Адресног регистра Србије (пре почетка пројекта на дан 14.02.2018. године) износио  је 53.941. Након израде елабората уличних система за све улице у градовима и општинама Србије, утврђен је предлог за додатних 67.307.

Велики број локалних самоуправа је завршио поступак именовања, што показује податак да је до сада именовано 28.055 улица у 78 градова, општина и градских општина. Докле су локалне самоуправе стигле у овом процесу, можете видети на мапи која се свакодневно ажурира.

Битно је напоменути да све трошкове замене важећих личних докумената, које су неопходне због ажурирања адресног регистра, неће сносити грађани већ држава.

За сва друга питања можете писати на moja.adresa@gov.rs