еПорези

Будућност стиже сада

Са четвртом индустријском, односно дигиталном револуцијом, имамо шансу да надокнадимо заостајање и ухватимо прикључак са развијеним земљама. Ова технолошка револуција фундаментално ће променити наше животе, она је неминовна и незаустављива. Само победничка друштва иду у сусрет променама, не зазиру од њих. Влада Србије верује да је Србија спремна да предводи цео регион у променама које следе и стварању нових могућности за све. Процес дигитализације побољшаће стандард и квалитет живота стотина хиљада становника Србије. Повећаће се ефикасност, смањити трошкови и креирати нова вредност у скоро свим областима живота и рада. Процес дигитализације је најважнији катализатор иновација, конкурентности и раста.

Портал еПорези је електронски сервис Пореске управе Републике Србије. Портал еПорези представља још један од корака у дигитализацији који је иницирала Влада Републике Србије.

 

Систем омогућава свим пореским обвезницима да предају електронски потписане обрасце пореских пријава, да прате статус послатих пријава, да имају увид у стање на својим рачунима, као и да знају да ли имају или немају овлашћење за коришћење сервиса.

 

Циљ успостављања портала еПорези је брже, лакше и једноставније плаћање пореза. Систем је безбедан и омогућава сигуран пренос података електронским путем.

 

Резултати увођења електронских сервиса најбоље се могу видети кроз статистичке податке – од почетка пуне примене електронског подношења пореских пријава, закључно са 31.05.2018. године, укупно је поднето и обрађено више од 22 милиона пореских пријава.

 

Електронске пореске пријаве у 2018. години:

 

  • месечно: 525.000 пријава,
  • дневно:17.500 пријава,
  • рекорд: 15. јануар 2018. године – више од 73.000 пријава.