еПорези

Будућност стиже сада

Са четвртом индустријском, односно дигиталном револуцијом, имамо шансу да надокнадимо заостајање и ухватимо прикључак са развијеним земљама. Ова технолошка револуција фундаментално ће променити наше животе, она је неминовна и незаустављива. Само победничка друштва иду у сусрет променама, не зазиру од њих. Влада Србије верује да је Србија спремна да предводи цео регион у променама које следе и стварању нових могућности за све. Процес дигитализације побољшаће стандард и квалитет живота стотина хиљада становника Србије. Повећаће се ефикасност, смањити трошкови и креирати нова вредност у скоро свим областима живота и рада. Процес дигитализације је најважнији катализатор иновација, конкурентности и раста.

Портал еПорези је електронски сервис Пореске управе Републике Србије. Портал еПорези представља још један од корака у дигитализацији који је иницирала Влада Републике Србије.

 

Систем омогућава свим пореским обвезницима да предају електронски потписане обрасце пореских пријава, да прате статус послатих пријава, да имају увид у стање на својим рачунима, као и да знају да ли имају или немају овлашћење за коришћење сервиса.

 

Циљ успостављања портала еПорези је брже, лакше и једноставније плаћање пореза. Систем је безбедан и омогућава сигуран пренос података електронским путем.

 

Путем овог портала порески обвезници могу попуњавати, потписивати и проследити Пореској управи обрасце пореских пријава. Порески обвезници могу прилагодити свој софтвер за рачуноводство, тако да аутоматски генерише фајл у одговарајућем формату и такав фајл директно, путем портала "еПорези", електронски потпишу и проследе Пореској управи.

 

Портал "еПорези" омогућава увид у стање на рачунима пореског обвезника, увид у податке из Јединственог регистра пореских обвезника, као и преглед претходно послатих пореских пријава поднетих електронским путем.

 

Порески обвезници преко портала "еПорези" имају и могућност доделе/одузимања овлашћења за коришћење електронских сервиса.

 

Све активности које порески обвезник обавља путем портала "еПорези" су бесплатне.