Пројекти и иновације

Идеје нас воде напред

Србија гради економију засновану на науци и иновацијама и већим инвестицијама у научна истраживања и развој. Интензивнијим повезивањем науке и привреде младим научницима се омогућава да остану у земљи, а држави одржив и динамичан раст.

Област иновација и технолошког развоја подразумева све активности усмерене на примену научних сазнања, техничких и технолошких знања, инвентивности и проналазаштва у функцији стварања и реализације нових производа, процеса и услуга, побољшаних у односу на постојећу техничко-технолошку основу.

 

Циљ којем се стреми јесте обезбеђивање већих инвестиција и стварање повољног амбијента за развој и промоцију иновација и иновационог предузетништва, како би Србија ишла у корак са светском праксом, која потврђује јасну везу између улагања у истраживање и развој и раста привреде, конкурентности и позитивног утицаја на друштвени развој.

 

Кроз пројекте и иновације, они са идејом и визијом добијају прилику да активно учествују у реализовању идеје у чији значај верују.