Породични закон

Јер мислимо на све

Шта је и шта прописује?

Породичним законом се уређују брак и односи у браку, односи у ванбрачној заједници, односи детета и родитеља, усвојење, хранитељство, старатељство, издржавање, имовински односи у породици, заштита од насиља у породици, поступци у вези са породичним односима и лично име.

 

Насиље у породици:

 

 1. Наношење или покушај наношења телесне повреде.
 2. Изазивање страха претњом убиства или наношења телесне повреде члану породице или њему блиском лицу.
 3. Присиљавање на сексуални однос.
 4. Навођење на сексуални однос или сексуални однос са лицем које није навршило 14. годину живота или немоћним лицем.
 5. Ограничавање слободе кретања или комуницирања са трећим лицима.
 6. Вређање, као и свако друго дрско, безобзирно и злонамерно понашање.

 

Мере заштите од насиља у породици:

 

 1. Издавање налога за исељење из породичног стана или куће, без обзира на право својине односно закупа непокретности.
 2. Издавање налога за усељење у породични стан или кућу, без обзира на право својине односно закупа непокретности.
 3. Забрана приближавања члану породице на одређену удаљеност.
 4. Забрана приступа у простор око места становања или места рада члана породице.
 5. Забрана даљег узнемиравања члана породице.

 

Породични закон и подзаконска акта