Пензијско и инвалидско осигурање

Јер мислимо унапред

Друштво које је стабилно улаже у будућност и стара се о свим својим грађанима. Један од облика заштите за случај старости, инвалидности или смрти обезбеђује обавезно пензијско и инвалидско осигурање. На тај начин, пензијско и инвалидско осигурање доприноси осећају сигурности код сваког појединца који је осигурањем обухваћен. Свако од нас тако може да зна да је сигуран, заштићен и да се његов рад и труд исплате, као и да су тешкоће са којима се суочава решиве.

Врсте права

По Закону о пензијском и инвалидском осигурању предвиђенe су следећe врстe права:

 

  • за случај старости:

 - право на старосну пензију,

 - право на превремену старосну пензију,

  • за случај инвалидности:

 - право на инвалидску пензију,

  • за случај смрти:

 - право на породичну пензију

 - право на накнаду погребних трошкова,

  • за случај телесног оштећења проузрокованог повредом на раду или професионалном болешћу:

 - право на новчану накнаду за телесно оштећење,

  • за случај потребе за помоћи и негом другог лица:

 - право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица.

 

Опширније

Закон о пензијском и инвалидском осигурању