Признавање диплома стечених у иностранству

еПРИЗНАВАЊЕ ДИПЛОМА СТЕЧЕНИХ У ИНОСТРАНСТВУ

У модерно доба и посао се модернизује. Људи који су спремни да гледају напред и мењају се у складу с временом имају највише могућности за успех. У савременом друштву, успевају људи с визијом. Ми имамо визију Србије као земље најбољих прилика за све њене грађане. Заједно радимо на томе да прилике не само створимо, већ и да знамо како да их у пуној мери искористимо.

 

Признавање стране школске исправе је поступак којим се квалификација стечена у иностранству изједначава са одговарајућом, важећом јавном исправом Републике Србије, чиме појединац стиче право за наставак школовања и/или на запошљавање. Овај поступак спроводи ENIC/NARIC центар, као организациона јединица Агенције за квалификације на основу Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије.

Детаљна упутства за покретање поступка признавања страних основношколских, средњошколских и високошколских исправа се могу наћи на интернет страници Агенције (http://azk.gov.rs).

Почевши од 01.01.2020. године, Агенција је омогућила да се електронски захтев за покретање поступка признавања страних високошколских исправа, као и неопходна документација, подноси искључиво електронски на порталу Агенције путем еУслуге:

еПрофесионално признавање страних високошколских исправа омогућава брже и лакше спровођење поступка, имајући у виду да је један од приоритета Владе Републике Србије повратак младих стручњака из иностранства у Србију.

Агенција је омогућила и покретање поступка признавања страних основношколских и средњошколских исправа путем еУслуге.

 

Погледајте како изгледа поступак еПризнавања диплома