Развојни пројекти

Посао за будућност

У модерно доба и посао се модернизује. Људи који су спремни да гледају напред и мењају се у складу с временом имају највише могућности за успех. У савременом друштву, успевају људи с визијом. Ми имамо визију Србије као земље најбољих прилика за све њене грађане. Заједно радимо на томе да прилике не само створимо, већ и да знамо како да их у пуној мери искористимо.

Развојна агенција Србије у оквиру својих активности, а сходно дугогодишњем искуству и постигнутим резултатима свог тима, континуирано ради на унапређењу постојећих и успостављању нових партнерстава са домаћим и иностраним организацијама, подршци и спровођењу бројних међународних пројеката, као и реализацији пројеката како из сопственог портфолија, тако и портфолија Министарства привреде и сличних институција.

 

Заједнички циљ свих програма и пројеката јесте подршка развоју и унапређењу привреде Србије, а кроз подршку привредним субјектима и осталим привредним чиниоцима, и то путем развоја конкурентности, пословне инфраструктуре, интернационализације, промоције, трансфера знања и технологија, и друго.

 

Више о актуелним пројектима можете сазнати на сајту Развојне агенције Србије.