Програми запошљавања

Посао за будућност

У модерно доба и посао се модернизује. Људи који су спремни да гледају напред и мењају се у складу с временом имају највише могућности за успех. У савременом друштву, успевају људи с визијом. Ми имамо визију Србије као земље најбољих прилика за све њене грађане. Заједно радимо на томе да прилике не само створимо, већ и да знамо како да их у пуној мери искористимо.

Програми субвенционисаног запошљавања

Подршка запошљавању лица из категорије теже запошљивих обезбеђује се кроз програме субвенционисаног запошљавања код послодавца који припада приватном сектору, док је за незапослена лица са квалитетном предузетничком идејом на располагању обука за развој предузетништва, програм субвенције за самозапошљавање и менторинг програм.

 

Јавни радови

Радно ангажовање првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса, подржано је кроз програм јавних радова.