Додатно образовање и обуке

Посао за будућност

У модерно доба и посао се модернизује. Људи који су спремни да гледају напред и мењају се у складу с временом имају највише могућности за успех. У савременом друштву, успевају људи с визијом. Ми имамо визију Србије као земље најбољих прилика за све њене грађане. Заједно радимо на томе да прилике не само створимо, већ и да знамо како да их у пуној мери искористимо.

Незапослена лица са евиденције Националне службе за запошљавање имају могућност укључивања у програме додатног образовања и обуке ради стицања нових знања, вештина, компетенција, као и стицања првог радног искуства и упознавања са реалним светом рада. Програми додатног образовања и обуке креирају се на основу годишњег истраживања потреба послодаваца за кадровима.

 

Програми додатног образовања и обуке најчешће се односе на:

 

  • програм стручне праксе;
  • програм приправника за младе са високим образовањем;
  • програм приправника за незапослене са средњим образовањем;
  • програм стицања практичних знања за неквалификована лица, вишкове запослених и дугорочно незапослена лица;
  • обуке за тржиште рада;
  • обуке на захтев послодавца – за незапослене;
  • обука за потребе послодавца за запосленог;
  • функционално основно образовање одраслих;
  • специјалистичке информатичке обуке.