Здравствене установе

Чувамо највредније што имамо

Чување здравља и брига о оболелима су међу главним задацима сваког друштва у коме је хуманост једна од средишњих вредности. Кроз однос према здрављу открива се и колико су нам погледи на живот здрави. Савремене технологије и осавремењивање здравствених установа, као и целокупног процеса лечења, треба да допринесу да сачувамо и развијамо своје највеће богатство – здравље наших грађана.

Врсте здравствених установа

Републички фонд за здравствено осигурање уговара пружање здравствене заштите за своја осигурана лица са здравственим установама које су у Плану мреже здравствених установа. План мреже доноси Влада Републике Србије, на предлог Министарства здравља.

 

Списак здравствених установа из Плана мреже здравствених установа:

 

 

Поред здравствених установа из Плана мреже здравствених установа, РФЗО има закључене уговоре и са: