Здравствено осигурање

Чувамо највредније што имамо

Чување здравља и брига о оболелима су међу главним задацима сваког друштва у коме је хуманост једна од средишњих вредности. Кроз однос према здрављу открива се и колико су нам погледи на живот здрави. Савремене технологије и осавремењивање здравствених установа, као и целокупног процеса лечења, треба да допринесу да сачувамо и развијамо своје највеће богатство – здравље наших грађана.

Две врсте здравственог осигурања

У Републици Србији постоје два типа здравственог осигурања: обавезно и добровољно.

 

Обавезним здравственим осигурањем се запосленима и другим грађанима обухваћеним обавезним здравственим осигурањем обезбеђује право на здравствену заштиту и на новчане накнаде за случајеве утврђене законом.

 

Добровољно здравствено осигурање везано је за грађане који нису обавезно осигурани по закону. Оно обухвата и осигурање на већи обим и стандард.

 

Основе осигурања