Слободне зоне

Посао за будућност

У модерно доба и посао се модернизује. Људи који су спремни да гледају напред и мењају се у складу с временом имају највише могућности за успех. У савременом друштву, успевају људи с визијом. Ми имамо визију Србије као земље најбољих прилика за све њене грађане. Заједно радимо на томе да прилике не само створимо, већ и да знамо како да их у пуној мери искористимо.

У Србији је тренутно активно 14 слободних зона. То су: СЗ Пирот, СЗ Суботица, СЗ Зрењанин, СЗ Нови Сад, ФАС СЗ Крагујевац, СЗ Шабац, СЗ Ужице, СЗ Смедерево, СЗ Крушевац, СЗ Свилајнац, СЗ Апатин, СЗ Врање, СЗ Прибој и СЗ Београд.

 

Слободне зоне су делови царинског подручја Републике Србије или простори који се налазе на том подручју и одвојени су од осталог дела царинског подручја, у којима се:

 

  1.  у сврху наплате увозних дажбина и примене увозних мера трговинске политике, за страну робу, сматра да није у царинском подручју Републике Србије, под условом да није стављена у слободан промет или да није стављена у други царински поступак или да се не користи или троши у слободној зони или слободном складишту под другим условима, а не под условима који су утврђени царинским прописима;
  2. на домаћу робу, на коју се у случају смештаја у слободну зону или слободно складиште, када је то предвиђено прописима, примењују мере које се примењују код извоза робе.

 

У њима се могу обављати све врсте пословања и индустријских активности, укључујући производњу, складиштење, паковање, трговину, банкарство и осигурање.

 

Србија се налази на вратима Европске уније и на раскрсници коридора бр. 10 и бр. 7 на Балканском полуострву и представља везу између различитих делова Европе. То омогућава привредним друштвима која послују у слободним зонама лак приступ тржишту Европске уније. 

 

Пословањем у слободним зонама, кориснику слободне зоне се обезбеђују специјалне олакшице и повлашћени порески режим (ослобађaње од ПДВ-а и царине на увоз сировина и материјала намењеним производњи робе за извоз, машина, опреме и грађевинског материјала). 

 

Увоз и извоз робе у зону је неограничен. Роба која се из зоне увезе на домаће тржиште подлеже режиму увоза стране робе. Послодавцима унутар слободне зоне омогућен је закуп пословних просторија, производног простора  и складишта под повољним условима.

 

Опширније