Особе са инвалидитетом

Јер мислимо на све

Друштво које је стабилно улаже у будућност и стара се о свим својим грађанима. Један од облика заштите за случај старости, инвалидности или смрти обезбеђује обавезно пензијско и инвалидско осигурање. На тај начин, пензијско и инвалидско осигурање доприносе осећају сигурности код сваког појединца који је осигурањем обухваћен. Свако од нас мора да зна да је сигуран, заштићен и да се његов рад и труд исплате, као и да су тешкоће са којима се суочава решиве.

Ко су особе са инвалидитетом?

Према закону о спречавању дискриминације израз „особе са инвалидитетом” означава особе са урођеном или стеченом физичком, сензорном, интелектуалном или емоционалном онеспособљеношћу, које услед друштвених или других препрека немају могућности или имају ограничене могућности да се укључе у активности друштва на истом нивоу са другима, без обзира на то да ли могу да остварују поменуте активности уз употребу техничких помагала или служби подршке.

 

Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом

Циљ закона је да:

 

  • забрани дискриминацију особа са инвалидитетом,
  • истакне неопходност поштовања људских права и достојанства особа са инвалидитетом,
  • укључи особе са инвалидитетом у све сфере друштвеног живота на равноправној основи,
  • укључи особе са инвалидитетом у све процесе у којима се одлучује о њиховим правима и обавезама.

 

Закони који одређују права особа са инвалидитетом

 

Погледајте документарац Ништа о нама без нас који је настао у сарадњи Националне организације особа са инвалидитетом Србије (НООИС) и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.