Дуално образовање

Ново знање за ново доба

Образовање је приоритет и основа за развој Србије. Квалитетно и свима доступно образовање је циљ коме Влада Србије тежи, као што жели да одговори и на изазове како школовати младе за занимања која ће постојати у будућности. Млади се подстичу да критички и аналитички мисле, образовни процес се модернизује, а Србија креира друштво засновано на знању у коме су људи, њихове идеје и иновације покретач напретка.

Дуално образовање представља модел реализације наставе у средњем стручном образовању и васпитању у коме се кроз теоријску наставу и вежбе у школи, и учењем кроз рад код одговарајућег послодавца, стичу и изграђују вештине, знања и способности у складу са стандардом квалификације и планом и програмом наставе и учења, које ће ученици моћи практично да примене у раду.

 

У школску 2019/2020. годину уписано је укупно 2533 ученика у први разред средње школе (84% попуњених места) док је укупан број ученика 7000. Укупан број дуалних образовни профила је 37, број средњих стручних школа у дуалу је 104, док је број заинтересованих компанија које су у процесу акредитације 880.

 

Опширније

Закон о дуалном образовању