Дуално образовање

Ново знање за ново доба

Образовање је приоритет и основа за развој Србије. Квалитетно и свима доступно образовање је циљ коме Влада Србије тежи, као што жели да одговори и на изазове како школовати младе за занимања која ће постојати у будућности. Млади се подстичу да критички и аналитички мисле, образовни процес се модернизује, а Србија креира друштво засновано на знању у коме су људи, њихове идеје и иновације покретач напретка.

Дуално образовање представља модел реализације наставе у средњем стручном образовању и васпитању у коме се кроз теоријску наставу и вежбе у школи, и учењем кроз рад код одговарајућег послодавца, стичу и изграђују вештине, знања и способности у складу са стандардом квалификације и планом и програмом наставе и учења, које ће ученици моћи практично да примене у раду.

 

У систем дуалног образовања у Србији укључено је 150 школа, са 65 дуалних образовних профила. Овај вид образовања, по дуалним програмима, похађа 10.500 ученика. У систем дуалног образовања укључено је 700 компанија.

 

Опширније

Закон о дуалном образовању