Дуално образовање

Ново знање за ново доба

Образовање је приоритет и основа за развој Србије. Квалитетно и свима доступно образовање је циљ коме Влада Србије тежи, као што жели да одговори и на изазове како школовати младе за занимања која ће постојати у будућности. Млади се подстичу да критички и аналитички мисле, образовни процес се модернизује, а Србија креира друштво засновано на знању у коме су људи, њихове идеје и иновације покретач напретка.

Дуално образовање представља модел реализације наставе у средњем стручном образовању и васпитању у коме се кроз теоријску наставу и вежбе у школи, и учењем кроз рад код одговарајућег послодавца, стичу и изграђују вештине, знања и способности у складу са стандардом квалификације и планом и програмом наставе и учења, које ће ученици моћи практично да примене у раду.

 

Тренутно су у систему 33 образовна профила по дуалном моделу реализације наставе у складу са потребама тржишта рада, које похађа око 4.500 ученика. Настава по дуалном моделу образовања реализује се у 84 школе, a учење кроз рад у око 600 компанија.

 

Опширније

Закон о дуалном образовању