Порез на добит

Посао за будућност

У модерно доба и посао се модернизује. Људи који су спремни да гледају напред и мењају се у складу с временом имају највише могућности за успех. У савременом друштву, успевају људи с визијом. Ми имамо визију Србије као земље најбољих прилика за све њене грађане. Заједно радимо на томе да прилике не само створимо, већ и да знамо како да их у пуној мери искористимо.

Ко плаћа порез на добит?

Порески обвезник који плаћа порез на добит правних лица је привредно друштво или предузеће или друго правно лице које је основано ради обављања делатности којом се стиче добит. Простије речено, порез на добит плаћа правно лице основано ради стицањa добити.

 

Порески обвезник је и задруга која остварује приходе продајом производа на тржишту или вршењем услуга уз накнаду.

 

Порески обвезник је, у складу са Законом о порезу на добит правних лица, и друго правно лице које није основано ради остваривања добити, већ ради постизања других циљева утврђених његовим општим актима, ако остварује приходе продајом производа на тржишту или вршењем услуга уз накнаду.

 

Опширније