Погодности за инвеститоре

Посао за будућност

У модерно доба и посао се модернизује. Људи који су спремни да гледају напред и мењају се у складу с временом имају највише могућности за успех. У савременом друштву, успевају људи с визијом. Ми имамо визију Србије као земље најбољих прилика за све њене грађане. Заједно радимо на томе да прилике не само створимо, већ и да знамо како да их у пуној мери искористимо.

У српској привреди неколико сектора могу бити посебно интересантни потенцијалним страним улагачима. Они се издвајају по изузетној стручности радне снаге, дугој традицији, квалитету сировина и по извозним потенцијалима.

 

Неке од грана привреде са највећим потенцијалом јесу:

 

 • Ваздухопловна и наменска индустрија,
 • Аутомобилска индустрија,
 • ИТ технологије и међународне пословне услуге,
 • Текстилна индустрија,
 • Прехрамбена индустрија,
 • Дрвна и индустрија намештаја,
 • Металска и машинска индустрија.

 

Инвестирајте у Србији

 

Србија је погодна за инвеститоре. Неке од погодности које инвеститори имају јесу:

 

 • смањено оптерећење на зараде до 75%,
 • привремено пореско ослобођење на добит правних лица (зависно од висине улагања и броја отворених радних места),
 • избегавање двоструког опорезивања,
 • могућност бесцаринског увоза сировина и полупроизвода,
 • бесцарински увоз машина и опреме,
 • ослобађање од пореза на додату вредност у слободним зонама,
 • финансијска подршка инвестиционим пројектима у производном сектору, сектору услуга међународне трговине и сектору услуга хотелског смештаја,
 • додатне погодности на локалном нивоу (изузећа или умањења накнада за закуп градског грађевинског земљишта, олакшање за накнаде за уређење градског грађевинског земљишта, изузећа или умањења других локалних такси...).