еТрговина

Будућност стиже сада

Са четвртом индустријском, односно дигиталном револуцијом, имамо шансу да надокнадимо заостајање и ухватимо прикључак са развијеним земљама. Ова технолошка револуција фундаментално ће променити наше животе, она је неминовна и незаустављива. Само победничка друштва иду у сусрет променама, не зазиру од њих. Влада Србије верује да је Србија спремна да предводи цео регион у променама које следе и стварању нових могућности за све. Процес дигитализације побољшаће стандард и квалитет живота стотина хиљада становника Србије. Повећаће се ефикасност, смањити трошкови и креирати нова вредност у скоро свим областима живота и рада. Процес дигитализације је најважнији катализатор иновација, конкурентности и раста.

 

Е-трговина постаје све популарнији вид куповине робе и услуга међу грађанима Републике Србије. Број интернет корисника у Републици Србији несумњиво расте из дана у дан. То не изненађује, с обзиром на чињеницу да се данас поседовање „паметног” телефона готово подразумева и да некадашње препреке за његово коришћење, како финансијске тако и техничке, више скоро и не постоје. Поред знатног броја потрошача који робу/услуге купују преко интернета, кључно у овој области јесте да грађани морају да знају како да заштите своја права приликом куповине преко интернета.

 

Први корак јесте да провере од кога купују производ. Од тога да ли је у питању трговац из Републике Србије, односно да ли је регистрован у Републици Србији или у иностранству, зависи начин заштите права потрошача.

 

  • У случају онлајн куповине од трговца који је регистрован у Републици Србији, потрошач ужива сва права гарантована Законом о трговини и Законом о заштити потрошача. Зато грађани пре наручивања робе треба да захтевају од трговца податке о регистрацији и да их провере на сајту АПР-а. У спорним ситуацијама, потрошач се може обратити тржишној инспекцији, удружењима потрошача или заштиту својих права остварити пред надлежним судом у Републици Србији.
  • Ако је реч о физичком лицу које нелегално тргује, потрошач није заштићен, али ако располаже било каквим подацима о „продавцу“ може упутити пријаву тржишној инспекцији.
  • У случају када потрошач купује робу од трговца из иностранства, права која може остварити зависе од конкретних гаранција које пружа трговац или онлајн платформа која посредује у трговини. Према међународном праву, у спорним ситуацијама примењује се право државе у којој је регистрован продавац.

 

Потрошач који робу купи преко интернета има законско право да се предомисли, одустане од куповине и у року од 14 дана од дана испоруке врати робу трговцу, без образложења и навођења разлога, а трговац је дужан да му врати новац. Овим законским правом потрошач не располаже уколико је робу купио у продајном објекту трговца (offline куповина).

 

Е-трговина је показатељ пословне софистицираности и начин да се уђе на нова тржишта. Компаније у Републици Србији у великом броју истичу важност е-трговине и већина њих сагласна је око тога да ће значај е-трговине као канала пословања бити све већи на глобалном нивоу, као и да ће се то исто догодити и када је у питању Република Србија. Велики број предузећа има своју интернет страницу, а у порасту је и  број електронских продавница које нуде опцију плаћања преко интернета.

 

Електронска трговина у Републици Србији унапређује се и даље развија. Развој дигиталне економије, а самим тим и развој  електронске трговине,  један је од приоритета Владе. У складу са тим, ради се на унапређењу свих сегмената у области е-трговине (јачање поверења потрошача у интернет куповину, јачање позиције е-трговаца, унапређење логистичких токова,  промоција електронског плаћања и слично).