еТрговина

Будућност стиже сада

Са четвртом индустријском, односно дигиталном револуцијом, имамо шансу да надокнадимо заостајање и ухватимо прикључак са развијеним земљама. Ова технолошка револуција фундаментално ће променити наше животе, она је неминовна и незаустављива. Само победничка друштва иду у сусрет променама, не зазиру од њих. Влада Србије верује да је Србија спремна да предводи цео регион у променама које следе и стварању нових могућности за све. Процес дигитализације побољшаће стандард и квалитет живота стотина хиљада становника Србије. Повећаће се ефикасност, смањити трошкови и креирати нова вредност у скоро свим областима живота и рада. Процес дигитализације је најважнији катализатор иновација, конкурентности и раста.

Е-трговина постаје све популарнији вид куповине роба и услуга међу грађанима Републике Србије. Број интернет корисника у Републици Србији несумњиво расте из дана у дан. То не изненађује с обзиром на чињеницу да се данас поседовање „паметног” телефона готово подразумева и да некадашње препреке за његово коришћење, како финансијске тако и техничке, скоро да више и не постоје. Према студији Републичког завода за статистику из 2018. године, више од 1.800.000 људи купило је нешто на интернету. Међутим, и поред знатног броја потрошача који робу/услуге купују преко интернета, кључно у овој области јесте да грађани морају да знају како да заштите своја права приликом куповине преко интернета.

Први корак јесте да провере од кога купују производ. Од тога да ли је у питању трговац из Републике Србије, односно да ли је регистрован у Републици Србији или у иностранству, зависи начин заштите права потрошача.

  • У случају онлајн куповине од трговца који је регистрован у Републици Србији, потрошач ужива сва права гарантована Законом о трговини и Законом о заштити потрошача. Зато грађани пре наручивања робе треба да захтевају од трговца податке о регистрацији и да их провере на сајту АПР-а. У спорним ситуацијама, потрошач се може обратити тржишној инспекцији, удружењима потрошача или заштиту својих права остварити пред надлежним судом у Републици Србији.
  • Ако се ради о физичком лицу које нелегално тргује, потрошач није заштићен, али ако располаже било каквим подацима о „продавцу“ може упутити пријаву тржишној инспекцији.
  • У случају када потрошач купује робу од трговца из иностранства, права која може остварити зависе од конкретних гаранција које пружа трговац или онлајн платформа која посредује у трговини. Према међународном праву, у спорним ситуацијама примењује се право државе у којој је регистрован продавац.

Потрошач који робу купи преко интернета има законско право да се предомисли од куповине и у року од 14 дана од дана испоруке врати робу трговцу, без образложења и навођења разлога, а трговац је дужан да му врати новац. Овим законским правом потрошач не располаже уколико је робу купио у продајном објекту трговца (offline куповина).

Е-трговина је показатељ пословне софицистицираности и начин да се уђе на нова тржишта. Према резултатима Анкете 1000 предузећа, компаније у Републици Србији у великом броју истичу важност е-трговине: 71% компанија сагласно је да ће значај е-трговине као канала пословања јако порасти на глобалном нивоу у наредном периоду, а њих 58% верује да ће се то исто догодити и када је у питању Република Србија. Од 1000 анкетираних предузећа,  66% има своју интернет страну, али само 12% има електронску продавницу а још мање их нуди опцију плаћања преко интернета (8%). Анкета је показала да привредни субјекти који имају интернет страну и/или електронску продавницу више продају изван градова где им је седиште (они са интернет страном  за 41% више, а са електронском продавницом за 31% више). То је нарочито видљиво  код малих привредних субјеката који имају плаћање преко интернета и за 33 одсто боље послују од њима сличних привредних субјеката  који немају   плаћање преко интернета. Привредни субјекти који имају интернет страну и/или електронску продавницу  много више продају на тржиштима земаља бивше Југославије (изузимајући Словенију и Хрватску).  Ипак, како показују резултати Анкете, е-трговина у Републици Србији је још увек релативно неразвијена а предности које нуди овај начин пословања се изузетно мало користе иако је у питању тржиште које је у сталном порасту. Према подацима платформе Статиста (https://www.statista.com), приходи од е-трговине у Републици Србији износили су 289 милиона евра у 2018. години, а предвиђа се да ће у 2019. години достићи 328 милиона евра и задржати годишњу стопу раста од 8,9%, што ће резултирати тржишним приходима од 461 милион евра до 2023. године

Овакви и слични резултати и предвиђања указују на потребу унапређивања и даљег развоја електронске трговине у Републици Србији. Како је развој дигиталне економије, а самим тим и развој  електронске трговине  један од приоритета Владе, у октобру 2019. године  усвојен је Програм за развој електронске трговине у Републици Србији за период 2019-2020. године са Акционим планом који садржи сет мера и активности у циљу унапређења свих сегмената у области е-трговине (јачање поверења потрошача у интернет куповину, јачање позиције е-трговаца, унапређење логистичких токова,  промоција електронског плаћања и сл.).  Ово је први програмски документ Владе посебно намењен развоју електронске трговине у Републици Србији, чијој изради је претходила свеобухватна анализа и Истраживање о стању електронске трговине у Републици Србији, спроведено у оквиру Пројекта сарадње за економски развој (USAID CFG), а чији су  кључни резултати и препоруке интегрисани у овај програмски документ.