Услуге од поверења

Будућност стиже сада

Са четвртом индустријском, односно дигиталном револуцијом, имамо шансу да надокнадимо заостајање и ухватимо прикључак са развијеним земљама. Ова технолошка револуција фундаментално ће променити наше животе, она је неминовна и незаустављива. Само победничка друштва иду у сусрет променама, не зазиру од њих. Влада Србије верује да је Србија спремна да предводи цео регион у променама које следе и стварању нових могућности за све. Процес дигитализације побољшаће стандард и квалитет живота стотина хиљада становника Србије. Повећаће се ефикасност, смањити трошкови и креирати нова вредност у скоро свим областима живота и рада. Процес дигитализације је најважнији катализатор иновација, конкурентности и раста.

еПотпис (електронски печат, електронски жиг, електронска достава, електронско чување, шеме идентификације)

 

У свету информационих технологија својеручни потпис на папирном документу као доказ ауторства и прихватања одговорности за садржај папирног документа, замењује се електронским потписом дигиталних докумената. Док је својеручни потпис могуће фалсификовати, то је немогуће урадити са електронским потписом. Електронско потписивање документа омогућава примаоцу документа да верификује неизмењен садржај тј. омогућава интегритет потписаног документа. На основу електронског потписа, прималац документа може да утврди идентитет потписника документа, док потписник документа не може да порекне потписивање потписаног документа.

 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација, између осталог, задужено је за вршење надзора над применом закона којим се урeђује електронски потпис и закона којим се уређује електронски документ. Aпликација за потписивање електронског документа и проверу квалификованог електронског потписа налази се на овом линку.