Услуге од поверења

Будућност стиже сада

Са четвртом индустријском, односно дигиталном револуцијом, имамо шансу да надокнадимо заостајање и ухватимо прикључак са развијеним земљама. Ова технолошка револуција фундаментално ће променити наше животе, она је неминовна и незаустављива. Само победничка друштва иду у сусрет променама, не зазиру од њих. Влада Србије верује да је Србија спремна да предводи цео регион у променама које следе и стварању нових могућности за све. Процес дигитализације побољшаће стандард и квалитет живота стотина хиљада становника Србије. Повећаће се ефикасност, смањити трошкови и креирати нова вредност у скоро свим областима живота и рада. Процес дигитализације је најважнији катализатор иновација, конкурентности и раста.

еПотпис (електронски печат, електронски жиг, електронска достава, електронско чување, шеме идентификације)

 

У свету информационих технологија својеручни потпис на папирном документу као доказ ауторства и прихватања одговорности за садржај папирног документа, замењује се електронским потписом дигиталних докумената. Док је својеручни потпис могуће фалсификовати, то је немогуће урадити са електронским потписом. Електронско потписивање документа омогућава примаоцу документа да верификује неизмењен садржај тј. омогућава интегритет потписаног документа. На основу електронског потписа, прималац документа може да утврди идентитет потписника документа, док потписник документа не може да порекне потписивање потписаног документа.

 

Услуге од поверења омогућавају поуздано гарантовање веродостојности података (подаци о идентитету физичког, односно правног лица, времену израде документа, времену слања, односно пријема података, поуздано чување итд.) у електронским трансакцијама.

 

Електронска идентификација утврђује идентитет физичког или правног лица када желе да им нека услуга или садржај буду доступни електронским путем, а врши се путем различитих шема идентификације – поступака (путем корисничког имена и шифре, електронске личне карте, електронског потписа, слања шифре за приступ СМС-ом на број мобилног телефона…).

 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација, између осталог, задужено је за вршење надзора над применом закона којим се урeђује електронски потпис и закона којим се уређује електронски документ и услуге од поверења.

 

Информације о регистру пружалаца електронске идентификације и шема електронске идентификације, регистру пружалаца квалификованих услуга од поверења и регистру квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата можете добити на овом сајту.