Услуге од поверења

Будућност стиже сада

Са четвртом индустријском, односно дигиталном револуцијом, имамо шансу да надокнадимо заостајање и ухватимо прикључак са развијеним земљама. Ова технолошка револуција фундаментално ће променити наше животе, она је неминовна и незаустављива. Само победничка друштва иду у сусрет променама, не зазиру од њих. Влада Србије верује да је Србија спремна да предводи цео регион у променама које следе и стварању нових могућности за све. Процес дигитализације побољшаће стандард и квалитет живота стотина хиљада становника Србије. Повећаће се ефикасност, смањити трошкови и креирати нова вредност у скоро свим областима живота и рада. Процес дигитализације је најважнији катализатор иновација, конкурентности и раста.

 

еПотпис (електронски печат, електронски жиг, електронска достава, електронско чување, шеме идентификације)

 

У свету информационих технологија својеручни потпис на папирном документу као доказ ауторства и прихватања одговорности за садржај папирног документа, замењује се електронским потписом дигиталних докумената. Док је својеручни потпис могуће фалсификовати, то је немогуће урадити са електронским потписом. Електронско потписивање документа омогућава примаоцу документа да верификује неизмењен садржај тј. омогућава интегритет потписаног документа. На основу електронског потписа, прималац документа може да утврди идентитет потписника документа, док потписник документа не може да порекне потписивање потписаног документа.

 

Дигитализација у Републици Србији је отишла корак даље увођењем квалификованог електронског сертификата  у клауду. Канцеларија за ИТ и еУправу је уписана у Регистар пружалаца квалификованих услуга од поверења и то за Услугу управљања квалификованим средством за креирање електронског потписа на даљину (у клауду).

Квалификовани електронски сертификат у клауду (ITE CA) кориснику обезбеђује електронску идентификацију високог нивоа поузданости и даје могућност да користи свој квалификовани електронски потпис на даљину.

 

На овај начин корисник није везан за рачунар и потписивање може да обави у време и на месту које му одговара. Корисник мора да инсталира мобилну апликацију ConsentID и путем ње врши одобрење квалификованог електронског потписивања на даљину.


Рок важења квалификованог електронског сертификата у клауду је пет година.

 

Документа и информације сертификационог тела Канцеларије за информационе технологије и електронску управу

Апликација за потписивање докумената потписом у клауду