Устав

За правну државу

Устав је највиши правни акт једне земље, који уређује, између осталог, државну организацију, овлашћења државних органа и слободе и права грађана. Поштовање устава је директан услов за постојање правне државе. Ничија власт или овлашћења не могу бити изнад оних прописаних уставом.

 

Србија је једна од првих земаља у Европи која је донела демократски устав. У питању је Устав Књажества Србије из 1835. године, чији је творац Димитрије Давидовић. Давидовић је Устав обликовао по узору на француске уставне повеље и белгијски устав. Устав, који је у народу познат као Сретењски, јер је изгласан на празник Сретење Господње, био је на снази само две недеље, пошто је ограничавао самовољу кнеза Милоша Обреновића, а против њега су биле и све велике силе на тадашњој политичкој позорници – Османско царство, Русија и Аустрија.