есДневник

Са четвртом индустријском, односно дигиталном револуцијом, имамо шансу да надокнадимо заостајање и ухватимо прикључак са развијеним земљама. Ова технолошка револуција фундаментално ће променити наше животе, она је неминовна и незаустављива. Само победничка друштва иду у сусрет променама, не зазиру од њих. Влада Србије верује да је Србија спремна да предводи цео регион у променама које следе и стварању нових могућности за све. Процес дигитализације побољшаће стандард и квалитет живота стотина хиљада становника Србије. Повећаће се ефикасност, смањити трошкови и креирати нова вредност у скоро свим областима живота и рада. Процес дигитализације је најважнији катализатор иновација, конкурентности и раста.

Циљ увођења електронског дневника, који је започео пилот-пројектом у школској 2017/18. години, јесте објективније и ефикасније вођење евиденције о образовно-васпитном раду ученика. Електронски дневник доноси предности и за наставнике и за ученике.

Једна од главних предности за наставнике јесте то што систем електронског дневника аутоматски израђује све потребне извештаје и тако наставнике ослобађа беспотребног мануелног рада, смањује могућност грешке, ослобађа време наставницима за рад са ученицима и омогућава правовремене реакције.

Такође, електронски дневник омогућује објективније оцењивање јер сваки наставник може да види само оцене које је он унео за свој предмет.

Родитељима је ситуација такође олакшана. Њима је путем интернета омогућен индивидуални увид у евиденције о ученику.

Електронски дневник службено се зове есДневник, што је скраћеница од ”електронски систем дневник”.

Свим родитељима у школама кроз есДневник омогућен је приступ родитељском порталу мој.есДневник, а налоге за приступ порталу издају школе.

https://moj.esdnevnik.rs/login

Дигитализација просвете, која, између осталог, обухвата и дигиталне уџбенике, увођење информатике у основне и средње школе, подизање нивоа дигиталне писмености наставника, не може да се изврши без одговарајућег нивоа опремљености и не зауставља се само на увођењу есДневника.

Стратешким приступом и циљаним обукама повећан је и ниво дигиталне писмености наставника, чиме је обезбеђена дугорочна одрживост процеса дигитализације образовања.