Финансијска подршка

Посао за будућност

У модерно доба и посао се модернизује. Људи који су спремни да гледају напред и мењају се у складу с временом имају највише могућности за успех. У савременом друштву, успевају људи с визијом. Ми имамо визију Србије као земље најбољих прилика за све њене грађане. Заједно радимо на томе да прилике не само створимо, већ и да знамо како да их у пуној мери искористимо.

На линковима у наставку можете пронаћи информације о расположивим програмима финансијске помоћи, који су доступни заинтересованим предузетницима или правним лицима.  Програми су усмерени на све фазе развоја једног предузећа, којима се унапређују приступи изворима финансирања за микро, мала и средња предузећа и предузетнике, укључујући како кредитну подршку, тако и бесповратна средства.

 

Подршка је, између осталог, намењена за: почетнике у пословању, набавку опреме, куповину, изградњу и адаптацију производног простора, трајна обртна средства, а у циљу јачања капацитета, конкурентности, развоја извоза и ширења пословања. Програми се финансирају из буџета Републике Србије, Фонда за развој Републике Србије и сарадњом са одабраним пословним банкама и лизинг кућама.