Финансијска подршка

Посао за будућност

У модерно доба и посао се модернизује. Људи који су спремни да гледају напред и мењају се у складу с временом имају највише могућности за успех. У савременом друштву, успевају људи с визијом. Ми имамо визију Србије као земље најбољих прилика за све њене грађане. Заједно радимо на томе да прилике не само створимо, већ и да знамо како да их у пуној мери искористимо.

Фонд за развој Републике Србије отворио је за све привредне субјекте од 1. марта 2023. године портал за онлајн подношење захтева за кредите.

 

Сви привредни субјекти од сада могу да поднесу захтев за кредит или бесповратна средства електронским путем, што ће им значајно олакшати подношење захтева, али и убрзати процедуре које се односе на њихову обраду и одобрење.

 

Фонд за развој усмерен је на иновације, као и на подстицање привредника да развијају своје пословање и нове пројекте. Онлајн подношење захтева посебно ће омогућити већи број захтева привредника који нису из Београда или Ниша, где Фонд има представништва. На тај начин биће додатно повећано интересовање за кредите које Фонд нуди, будући да овај фонд обезбеђује и најповољније услове на финансијском тржишту.

 

На линковима у наставку можете пронаћи информације о расположивим програмима финансијске помоћи, који су доступни заинтересованим предузетницима или правним лицима.  Програми су усмерени на све фазе развоја једног предузећа, којима се унапређују приступи изворима финансирања за микро, мала и средња предузећа и предузетнике, укључујући како кредитну подршку, тако и бесповратна средства.

 

Подршка је, између осталог, намењена за: почетнике у пословању, набавку опреме, куповину, изградњу и адаптацију производног простора, трајна обртна средства, а у циљу јачања капацитета, конкурентности, развоја извоза и ширења пословања. Програми се финансирају из буџета Републике Србије, Фонда за развој Републике Србије и сарадњом са одабраним пословним банкама и лизинг кућама.