Царинска тарифа

Посао за будућност

У модерно доба и посао се модернизује. Људи који су спремни да гледају напред и мењају се у складу с временом имају највише могућности за успех. У савременом друштву, успевају људи с визијом. Ми имамо визију Србије као земље најбољих прилика за све њене грађане. Заједно радимо на томе да прилике не само створимо, већ и да знамо како да их у пуној мери искористимо.

Сврставање робе у Царинску тарифу представља одређивање тарифног става за ту робу, у складу са Законом о Царинској тарифи и прописима донетим на основу овог закона. 

 

Царинска тарифа РС у 2018. години прописана је Уредбом о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину која садржи стопе царине односно износе царине утврђене Законом о царинској тарифи као и стопе које се примењују у складу са закљученим споразумима о слободној трговини.

 

Опширније