Царинска тарифа

Посао за будућност

У модерно доба и посао се модернизује. Људи који су спремни да гледају напред и мењају се у складу с временом имају највише могућности за успех. У савременом друштву, успевају људи с визијом. Ми имамо визију Србије као земље најбољих прилика за све њене грађане. Заједно радимо на томе да прилике не само створимо, већ и да знамо како да их у пуној мери искористимо.

Сврставање робе у Царинску тарифу представља одређивање тарифног става за ту робу, у складу са Законом о Царинској тарифи и прописима донетим на основу овог закона. 

 

Влада Републике Србије је усвојила Уредбу о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2021. годину ("Службени гласник Републике Србије", бр. 147/20,159/20), којом се усклађује номенклатура Царинске тарифе са Комбинованом номенклатуром Европске уније за 2021. годину, а која ће се примењивати на сврставање производа у Царинској тарифи.

 

Опширније