Интелектуална својина

Идеје нас воде напред

Србија гради економију засновану на науци и иновацијама и већим инвестицијама у научна истраживања и развој. Интензивнијим повезивањем науке и привреде младим научницима се омогућава да остану у земљи, а држави одржив и динамичан раст.

Чему служе права интелектуалне својине?

 

Права интелектуалне својине служе како би свако могао да заштити своју идеју, а да је ипак подели са светом.

 

Постоје следећа права интелектуалне својине:

 

  • патенти,
  • жигови,
  • дизајн,
  • ознаке географског порекла,
  • топографије полупроводничких производа,
  • ауторско право и сродна права као и пословна тајна.

 

Шта је повреда права интелектуалне својине?

 

Свако неовлашћено коришћење предмета права интелектуалне својине представља повреду права.

 

Најчешће се за повреду права користе изрази пиратерија и кривотворење. Кривотворење је неовлашћена производња и промет робе која има спољни изглед и робну ознаку, који су идентични или слични туђем заштићеном дизајну, односно жигу.

 

Пиратерија је неовлашћено коришћење туђе интелектуалне својине, превасходно у електронском формату и њено неовлашћено саопштавање на интернету.

 

Листа заступника:

 

У случају да је ваше право интелектуалне својине повређено, можете се обратити неком од заступника.

 

 

Завод за интелектуалну својину