Средње образовање

Ново знање за ново доба

Образовање је приоритет и основа за развој Србије. Квалитетно и свима доступно образовање је циљ коме Влада Србије тежи, као што жели да одговори и на изазове како школовати младе за занимања која ће постојати у будућности. Млади се подстичу да критички и аналитички мисле, образовни процес се модернизује, а Србија креира друштво засновано на знању у коме су људи, њихове идеје и иновације покретач напретка.

 

Коме је намењено?

Намењено је онима који су завршили циклус основног образовања и васпитања.

 

Ученици након средње школе треба да:

 

 • стекну неопходна знања за даље образовање и буду спремни за живот у савременом друштву,
 • буду оспособљени да пронађу посао,
 • буду у стању да донесу одлуку о свом занимању и/или будућем образовању,
 • имају свест о значају здравља и безбедности, укључујући и ону на раду,
 • буду спремни да решавају проблеме, комуницирају и раде у тиму,
 • буду толерантни и поштују разлике,
 • буду мотивисани да даље уче и слободно износе своје мишљење.

 

Закон о образовању одраслих

Какве средње школе постоје?

По типу средње школе могу бити:

 

 • гимназије,
 • стручне школе,
 • уметничке школе,
 • мешовите школе (гимназије и стручне или уметничке школе),
 • школе за ученике са сметњама у развоју.

 

Приватне и државне средње школе.

Државне школе су бесплатне и ученик их може похађати након завршеног основног образовања. За упис у уметничке школе и школе и одељења за ученике са посебним способностима потребно је положити и пријемни испит.

 

Похађање приватне школе се самостално плаћа.

 

Листу верификованих приватних средњих и интернационалних школа погледајте овде.

 

Опширније о средњем образовању

 

Укључивање све деце и младих у образовање заснива се на принципима поштовања једнакости и доступности образовања и васпитања, социјалној правди и принципу једнаких шанси без дискриминације. Образовни процес се континуирано унапређује кроз прилагођавање различитим потребама детета и ученика и уважавање права сваког детета, ученика и одраслог. 

 

Континуирано унапређивање квалитета образовања кроз развијање инклузивне културе, политике и праксе на свим нивоима образовања један је од циљева Министарства просвете.

 

Министарство просвете као један од својих приоритета поставља креирање безбедног окружења за раст и развој сваког ученика.

 

Од  2011. године отворена је СОС линија за пријаву насиља у школама. Радно време линије је од 7:30 до 15:30 радним данима у периоду наставне године (активна је у данима када деца иду у школу), а њен број је 0800 200 201.

 

Такође, у сваком тренутку се можете обратити на контакт телефон Националне дечије линије Србије: 116111

Дечија линија је анониман и поверљив сервис чија је сврха телефонско саветовање, информисање и едукација.

У случају потребе за другом врстом комуникације, или за неком специфичном информацијом, можете и писати на: kontakt@cuvamte.gov.rs