Културно наслеђе

Будућност стиже сада

Са четвртом индустријском, односно дигиталном револуцијом, имамо шансу да надокнадимо заостајање и ухватимо прикључак са развијеним земљама. Ова технолошка револуција фундаментално ће променити наше животе, она је неминовна и незаустављива. Само победничка друштва иду у сусрет променама, не зазиру од њих. Влада Србије верује да је Србија спремна да предводи цео регион у променама које следе и стварању нових могућности за све. Процес дигитализације побољшаће стандард и квалитет живота стотина хиљада становника Србије. Повећаће се ефикасност, смањити трошкови и креирати нова вредност у скоро свим областима живота и рада. Процес дигитализације је најважнији катализатор иновација, конкурентности и раста.

Дигитализација културног наслеђа

 

Година 2018. проглашена је Европском годином културног наслеђа. Исте године, Министарство културе и информисања Србије покренуло је пројекат за дигитализацију културног наслеђа и савременог стваралаштва.

 

Већ крајем 2017. САНУ је, у сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, започео дигитализацију културног наслеђа.

 

Шта обухвата дигитализација културног наслеђа?

 

Између осталог, она обухвата:

 

  • развој потпуних дигиталних каталога културног наслеђа,
  • развој различитих алата и инструмената за обраду и заштиту дигитализованог културног наслеђа,
  • дуготрајно чување дигитализованог културног наслеђа,
  • обезбеђивање трајног и поузданог приступа дигитализованој грађи,
  • мултимедијално представљање дигитализованог културног наслеђа.

 

Чему служи дигитализација културног наслеђа?

 

  • да омогући научноистраживачки рад и примену у науци и образовању,
  • да помогне изградњу друштва заснованог на знању, 
  • да допринесе очувању националног идентитета и културне разноврсности националних заједница нашег поднебља,
  • да побољша позицију наше земље на глобалном плану.

 

Министарство културе – Сектор за заштиту културног наслеђа и дигитализацију