Едукација

Будућност стиже сада

Са четвртом индустријском, односно дигиталном револуцијом, имамо шансу да надокнадимо заостајање и ухватимо прикључак са развијеним земљама. Ова технолошка револуција фундаментално ће променити наше животе, она је неминовна и незаустављива. Само победничка друштва иду у сусрет променама, не зазиру од њих. Влада Србије верује да је Србија спремна да предводи цео регион у променама које следе и стварању нових могућности за све. Процес дигитализације побољшаће стандард и квалитет живота стотина хиљада становника Србије. Повећаће се ефикасност, смањити трошкови и креирати нова вредност у скоро свим областима живота и рада. Процес дигитализације је најважнији катализатор иновација, конкурентности и раста.

 

Програм за развој информационог друштва има за циљ едукацију и подизање свести о неопходности брзог, правилног и усмереног укључивања грађана, образовног система и привреде у савремене дигиталне токове.

 

Под слоганом „Паметно и безбедно – Smart and Safe”, програм покреће и промовише пројекте у областима дигиталне писмености, развоја и примене дигиталних вештина и дигиталне безбедносне културе.

 

Пројекти су намењени свим грађанима Србије, а посебна пажња усмерена је на млађу популацију, жене, пензионере и пензионерке и особе са инвалидитетом.

 

Са циљем подизања дигиталне безбедности и правилног коришћења нових технологија наших најмлађих суграђана, основан је Национални контакт центар за безбедност деце на интернету, као саветодавни, информативни пулт и уједно јединствени центар за пријаве свих облика онлајн угрожавања деце путем бесплатног броја телефона 19833. Дигитална писменост и безбедност младих у фокусу је и редовних кампања за ученике основних школа, под називом ИТ караван. Значајан је и капитални пројекат „Повезане школе“, чији је циљ подизање информационо комуникационе инфраструктуре у свим школама у Србији, што ће омогућити потпуну дигитализацију образовног процеса.

 

Стратегија развоја дигиталних вештина у Републици Србији за период од 2020. до 2024. године допринеће подизању квалитета живота свих грађана у савременом окружењу, као и већој запослености, ефикасности рада и укупном економском расту друштва. Стратешке мере усмерене су на унапређивање дигиталних компетенција у образовном систему, стицање и развој основних и напредних дигиталних вештина за све грађане, подизање дигиталних вештина у односу на потребе тржишта рада и спровођење програма намењених ИКТ стручњацима за праћење развоја и напретка у технологији.

 

Реализован је и „Програм оснаживања жена у области информационо-комуникационих технологија за период од 2019. до 2020. године“, који је обухватио подстицање девојчица од узраста основне школе да се у даљем образовању, а касније и професионално, определе за рад у области ИКТ, омогућавање женама образованим и запосленим у другим сферама да се путем неформалног образовања преквалификују за рад у области ИКТ-а, као и подизање дигиталних компетенција код припадница женског пола свих старосних доби, ради сузбијања економског дигиталног јаза. Међу значајним пројектима је и подизање дигиталних компетенција жена у руралним подручјима, који доприноси и развоју електронске трговине у Републици Србији. 

 

Eлектронскa трговинa доноси бројне предности као што су уштеда времена и новца, комфор и већи избор при куповини, а исто тако отвара изузетне прилике за раст микро, малих и средњих предузећа. Нови Закон о трговини и Закон о изменама и допунама Закона о електронској трговини, као и програмске и промотивне активности у области развоја електронске трговине у Републици Србији имају за циљ остваривање максималних бенефита за српску економију, али и за српско друштво у целини.

 

Реализовани и планирани пројекти  доприносе развоју ИТ заједница, ИТ индустрије, примени ИКТ-а у привреди и развоју ИТ кадрова и запошљавању у овом сектору.