Извоз

Посао за будућност

У модерно доба и посао се модернизује. Људи који су спремни да гледају напред и мењају се у складу с временом имају највише могућности за успех. У савременом друштву, успевају људи с визијом. Ми имамо визију Србије као земље најбољих прилика за све њене грађане. Заједно радимо на томе да прилике не само створимо, већ и да знамо како да их у пуној мери искористимо.

На линковима у наставку можете пронаћи информације о програмима финансијске подршке намењене извозницима које спроводи Агенција за осигурање и финансирање извоза Републике Србије, који су доступни током целе године. Њихова мисија је унапређење извоза српских предузећа кроз послове осигурања потраживања, финансирања и гарантовања извозних пројеката и сарадња са сличним институцијама држава спољнотрговинских партнера у циљу подизања конкурентности домаће привреде и освајања нових тржишта.

 

Линкови: