еРецепт

Будућност стиже сада

Са четвртом индустријском, односно дигиталном револуцијом, имамо шансу да надокнадимо заостајање и ухватимо прикључак са развијеним земљама. Ова технолошка револуција фундаментално ће променити наше животе, она је неминовна и незаустављива. Само победничка друштва иду у сусрет променама, не зазиру од њих. Влада Србије верује да је Србија спремна да предводи цео регион у променама које следе и стварању нових могућности за све. Процес дигитализације побољшаће стандард и квалитет живота стотина хиљада становника Србије. Повећаће се ефикасност, смањити трошкови и креирати нова вредност у скоро свим областима живота и рада. Процес дигитализације је најважнији катализатор иновација, конкурентности и раста.

  • Годишње се у Србији испише око 60 милиона рецепата, који се чувају у архивама око пет година.
  • То значи да се у сваком тренутку чува око 300 милиона рецепата.
  • Претпоставка је и да ће се на неопходном папиру, као и тонерима, за штампу толиког броја рецепата, годишње штедети око два милиона евра.

 

Пројекат увођења електронског рецепта je започет 30. 10. 2017. године имплементацијским тестом у 10 градских општина града Београда у здравственим установама примарног нивоа здравствене заштите. У децембру 2017. године  укључене су и преостале београдске општине, као и одређени делови Војводине, централне и јужне Србије, што је у укупном броју износило 62 установе примарног нивоа здравствене заштите. У првом кварталу 2018. године завршена је имплементација на територији Војводине и настављено је ширење ка централној и јужној Србији.

 

Од 1. 7. 2018. године електронски рецепт функционише у 163 здравствене установе примарног нивоа здравствене заштите. У наредном периоду очекујемо и интеграцију са установама социјалне заштите, међу којима су домови за стара лица.

 

Електронски рецепт се може реализовати у 3.600 апотека широм Србије које имају уговор са Републичким фондом за здравствено осигурање о издавању лекова на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

 

У систему је преписано 38.352.449 електронских рецепата од чега 2.798.786 обновљивих рецепата (од 2 до 6 месеци, такозване хроничне терапије). Такође је у систему регистровано 5.508 фармацеута као и 9.662 лекара који имају право да препишу рецепт.

 

Успешно је извршена интеграција са 9 различитих софтверских решења који се користе као здравствени информациони систем на примарном нивоу здравствене заштите.