еРецепт

Будућност стиже сада

Са четвртом индустријском, односно дигиталном револуцијом, имамо шансу да надокнадимо заостајање и ухватимо прикључак са развијеним земљама. Ова технолошка револуција фундаментално ће променити наше животе, она је неминовна и незаустављива. Само победничка друштва иду у сусрет променама, не зазиру од њих. Влада Србије верује да је Србија спремна да предводи цео регион у променама које следе и стварању нових могућности за све. Процес дигитализације побољшаће стандард и квалитет живота стотина хиљада становника Србије. Повећаће се ефикасност, смањити трошкови и креирати нова вредност у скоро свим областима живота и рада. Процес дигитализације је најважнији катализатор иновација, конкурентности и раста.

 

Пројекат увођења електронског рецепта je започет 30. 10. 2017. године имплементацијским тестом у 10 градских општина града Београда у здравственим установама примарног нивоа здравствене заштите. У децембру 2017. године  укључене су и преостале београдске општине, као и одређени делови Војводине, централне и јужне Србије, што је у укупном броју износило 62 установе примарног нивоа здравствене заштите. У првом кварталу 2018. године завршена је имплементација на територији Војводине, а након тога и у читавој централној и јужној Србији.

 

Успешно је извршена интеграција са девет различитих софтверских решења која се користе као здравствени информациони систем на примарном нивоу здравствене заштите.

 

Електронски рецепт се може реализовати у апотекама широм Србије које имају уговор са Републичким фондом за здравствено осигурање о издавању лекова на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

 

Годишње се на издавању електронских уместо рецепата на папиру остваре уштеде од приближно два милиона евра.

 

Правилнике донете на основу Закона о лековима и медицинским средствима можете погледати овде.