Архива предлога закона које је Влада доставила Народној скупштини у 2005. години