179. седница Владе Републике Србије, 19. септембар 2019. године