153. седница Владе Републике Србије, 9. мај 2019. године