168. седница Владе Републике Србије, 30. новембар 2006. године