105. седница Владе Републике Србије, 29. децембар 2021. године