111. седница Владе Републике Србије, 22. новембар 2018. године