39. седница Владе Републике Србије, 16. март 2023. године