96. седница Владе Републике Србије, 2. децембар 2021. године