88. седница Владе Републике Србије, 3. новембар 2021. године