22. седница Владе Републике Србије, 29. децембар 2022. године