74. седница Владе Републике Србије, 26. август 2021. године