67. седница Владе Републике Србије, 1. јул 2021. године