2. седница Владе Републике Србије, 5. новембар 2020. године