210. седница Владе Републике Србије, 30. јануар 2020. године