202. седница Владе Републике Србије, 20. децембар 2019. године