131. седница Владе Републике Србије, 7. фебруар 2019. године