109. седница Владе Републике Србије, 20. јануар 2022. године