64. седница Владе Републике Србије, 16. јун 2021. године