63. седница Владе Републике Србије, 11. јун 2021. године